Schoolvervoer

Vereniging Schoolvervoer De Parel

Contactpersoon: Jan Doornbos
Mail:
doornbosjan@gmail.com
Tel:
0592-269741

Omdat er in Smilde geen gereformeerde basisschool is, maken veel gezinnen gebruik van GBS “De Parel” in Assen. Vanaf januari 2008 bestaat GBS “De Parel”. Sinds 2010 wordt er ‘geschoold’ in de wijk Kloosterveen van Assen. Daarvoor waren we aangewezen op “De Cirkel”, die een streekfunctie had voor Assen e.o. Volgend schooljaar zal er een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen worden. Tot die tijd wordt er les gegeven in tijdelijke lokalen.

Adres
GBS De Parel
Aletta Jacobsweg 78
9408 AM ASSEN
tel: 0592-342819
deparelassen@noorderbasis.nl

Een stukje geschiedenis
Van oudsher gaan de kinderen uit Smilde met busjes naar school. Vroeger gebeurde dat met een eigen busje. Daarna is er een periode geweest dat er gebruik gemaakt werd van taxibusjes die werden gesubsidieerd door de gemeente. Deze taxibusjes werden te duur, doordat de gemeente de subsidiekraan steeds meer dicht draaide. De ouders die daar gebruik van maakten hebben toen gekeken wat er met de overgebleven subsidie nog mogelijk was. In het schoolseizoen 2003-2004 is er weer overgestapt op ‘eigen vervoer’. Dit hield in dat er 1 busje is aangeschaft voor personenvervoer en er ouders/vrijwilligers waren die met eigen auto kinderen naar school brachten. Enkele jaren later is er een tweede busje aangeschaft. In 2014 is de Commissie aangemeld bij de KvK onder de naam Vereniging Schoolvervoer de Parel. Ouders, waarvan kinderen meegaan met het schoolvervoer, zijn lid van de vereniging.

Seizoen 2015-2016
Het school vervoer Smilde is nu in het bezit van 2 busjes. Om de beurt brengen de ouders de kinderen met de busjes naar school.  Alle ouders dragen hun een steentje bij doormiddel van rijden, schoonhouden van de bussen, oppas voor rijdende ouders, etc. Tot en met groep 5 wordt door de Vereniging vervoer gegarandeerd, daarna kunnen de kinderen mee zo lang er plek is of gaan ze op fiets naar school. Is het maximum van 16 kinderen bereikt dan wordt gekeken of er een personenauto bij kan worden ingezet. Als dat niet lukt wordt er in onderling overleg gekeken naar een passende oplossing.

Financiering
Er zijn 4 verschillende inkomstenbronnen.

  • Ouderbijdrage van deelnemende ouders aan de Vereniging van € 15,= per kind per maand
  • Sponsoring van bedrijven doormiddel van een reclamesticker op één of meerdere busjes
  • Maandelijkse deurcollecte in de GKv te Smilde
  • Subsidie door de Gemeente Midden-Drenthe

Bij de gemeente Midden-Drenthe kan subsidie aangevraagd worden, die de gemeente moet vergoeden op grond van de onderwijswet. Indien men lid is van de Vereniging worden de subsidiegelden overgemaakt naar de Vereniging. Op de site van de gemeente Midden-Drenthe vindt u meer informatie.

 

Waarom Vereniging Schoolvervoer De Parel

  • Niet iedereen is in het bezit van een (tweede) auto of rijbewijs
  • Niet iedereen is in de gelegenheid om alle dagen zelf kinderen te kunnen brengen en halen
  • Er zijn ouders die het niet kunnen betalen om de kinderen naar het gereformeerd vrijgemaakt onderwijs te laten gaan door de bijkomende reiskosten als het ze zelfstandig zouden moeten doen
  • Het creëren van saamhorigheid onder ouders en kinderen in de gemeente van Smilde
  • Scheppen en bevorderen van een band tussen Ouders-School-Kerk