Contact

De Rank, Smilde
Kon. Wilhelminalaan 1
9422 EG Smilde

Tijden kerkdienst
Eerste dienst: 10.00
Tweede dienst: 16.30

Koster:
Lefert Spoelman
van Veenstraat 20
9423 RD HOOGERSMILDE
Telefoon: 0592-459498

Scriba:
Joke Doeland-Meijer
Vaartweg 111
9422 ZH Smilde
E-mailadres: scriba@smilde.gkv.nl

Kerkelijk bureau:
Br. H.A. Boerma en zr. P.E. Boerma-Jansma
Rijksweg 86
9422 CG Smilde
Telefoon: 0592-458485
E-mailadres: nellian@boermasmilde.nl

Redactie Kerkblad:
Arjan Wiersema
Pr. Clausstraat 33
9422 GL SMILDE
Telefoon: 0592-412144
E-mailadres: kerkblad@smilde.gkv.nl

Redactie Website GKV Smilde:
Joost Schmidt
Hoofdweg 161a
9421 PC BOVENSMILDE
Telefoon: 0592-854073
E-mailadres: webredactie@smilde.gkv.nl

Preekvoorziening:
Janneke Doornbos
Tramweg 58
9422 BL SMILDE
Telefoon: 0592-269741
E-mailadres: preekvoorziening@smilde.gkv.nl

Liturgie:
Wiesje vd Wal
Seringenstraat 19
9421 SJ BOVENSMILDE
Telefoon: 0592-269692
E-mailadres: walvdw@planet.nl

Organisten:
Henk Elsinga
Buitenroede 10
9422 TB SMILDE
0592-343622
E-mailadres: henkelsinga@gmail.com