Bloemstuk

Hemelvaart 2012

Terug naar het overzicht

Hemelvaart 2012
In de liturgische bloemschikking staan de twee hoge bloemen als symbool voor de 2 mannen in de witte gewaden en 11 kleine witte bloemen om de discipelen, op de Olijfberg na de Hemelvaart van Jezus, te verbeelden.
De 2 mannen spreken vanuit de Bijbel de discipelen en ons aan:
“Wat staan jullie naar de hemel te kijken, Hij die uit jullie is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terugkeren”

De 4 calla’s  wijzen naar de vier windstreken
Ze staan voor de opdracht van Christus, om niet af te wachten,
maar de wereld in te gaan en ieder te verkondigen,
alles wat Hij ons heeft geleerd en vast te houden aan Zijn  belofte:
Ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooing van
deze wereld.

Hij vertrouwde ons dat wij ermee verder gaan.