Bloemstuk

Dankdag

Terug naar het overzicht

Dankdag voor gewas en arbeid

De beweging omhoog, symboliseert de dank aan God.
Daar onder liggen de vruchten, granen en mais, die verwijzen naar de oogst van het land.
Zonnebloemen symboliseren de zon,
zonder warmte en licht kan niets groeien.
De zonnebloemen verwijzen ook naar het zonnelied, een lofzang op de schepping en de Schepper.
Een lied vol dank voor alles wat wij ontvangen.

Dank U Heer, voor alles wat leeft,
Dank voor alles wat Gij geeft.
Voedsel, vreugde en overvloed,
Gij zijt overstelpend goed.
Dank U wel voor al wat groeide;
wind en wolken, licht en lucht,
velden vol van goede vrucht.
Dank dat U naar ons omziet
En voor ons zorgt
als een Vader voor zijn kind.